Cathleen Baumann

Hier Text einfügen.

Performances with Cathleen Baumann

https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Thu, 18.04. / 19:30 – 21:00
SchauspielBlauer Tag
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Fri, 19.04. / 19:30 – 21:00
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Tue, 23.04. / 19:30 – 21:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
Please try the box office.
Tickets
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Wed, 24.04. / 19:30 – 21:00
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Thu, 25.04. / 20:00 – 21:45
SchauspielBlauer Tag
Schauspielhaus, Kleines Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Sun, 28.04. / 18:00 – 20:00
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Tue, 30.04. / 11:30 – 13:00
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Thu, 02.05. / 19:30 – 21:00
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Fri, 03.05. / 19:30 – 21:00
SchauspielNur noch wenige Vorstellungen
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Mon, 06.05. / 19:30 – 21:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Sun, 12.05. / 16:00 – 17:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Wed, 15.05. / 19:30 – 21:30
SchauspielZum letzten Mal!Blauer Tag
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Mon, 20.05. / 15:00 – 17:00
Schauspiel
by Ferdinand von Schirach Director: Robert Gerloff
Schauspielhaus, Kleines Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Thu, 30.05. / 18:00 – 19:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Fri, 31.05. / 20:00 – 21:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Kleines Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Thu, 06.06. / 19:30 – 21:30
Schauspiel
Schauspielhaus, Großes Haus
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Sat, 08.06. / 20:00
SchauspielUraufführung
Schauspielhaus, Kleines Haus
Nur noch wenige Karten verfügbar!
https://www.dhaus.de/ Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf
Sat, 15.06. / 19:30 – 21:30
SchauspielFrühbucher
Schauspielhaus, Großes Haus
We regularly publish new dates.